Boka weekend på krägga herrgård

Boknings- och avbokningsregler

Bokning
1. Giltigt avtal om bokning av arrangemang på hotellet anses ha träffats den dag skriftlig bekräftelse skett.
2. Senast 48 timmar efter att bekräftelse erhållits skall denna signeras.
3. Incheckning på hotellrum sker kl. 15.00 på ankomstdagen och utcheckning kl. 09.00 avresedagen.
4. En rumsnatt innebär ett rum i en natt. Ett rum bokat i två nätter avser således två rumsnätter o.s.v.

Avbokning
1. Avbokning ska ske skriftligt. Bekräftad avbokning sker skriftligen från hotellet där det tydligt framgår om
debitering kommer att ske i det aktuella fallet.

Vid övernattningskonferens
1-24 rumsnätter
* 4 - 2 veckor innan ankomst: 75 % av det avtalade priset
* Mindre än 2 veckor före ankomst: 100 % av det avtalade priset

25-69 rumsnätter
* 6 - 4 veckor innan ankomst: 75 % av det avtalade priset
* Mindre än 4 veckor före ankomst: 100 % av det avtalade priset

Vid dagkonferens
Minskning av högst 10 procent av antalet deltagare får göras innan kl 11.00 tre arbetsdagar innan konferensstart utan kostnad. Vid avbokning är beställaren ansvarig för samtliga uppkomna kostnader enligt beställningen. Fri avbokning fram till 4 veckor före ankomst.

Ett gott råd för att undvika avbokningskostnader är att boka i underkant eftersom antalet deltagare oftast kan bli färre än beräknat.

Ansvar/betalningsvillkor
1. Hotellet är gentemot beställaren fullt ansvarig för åtaganden enligt avtal.
2. Beställaren är gentemot hotellet ansvarig för fullständig reglering av samtliga kostnader enligt avtalet, även om dessa slutligen betalas av deltagarna var för sig. Beställaren är även ansvarig för eventuell skadegörelse som uppkommit av deltagare. Det är ej tillåtet att förtära medhavd alkohol på området.
3. Betalningsvillkor vid faktura 30 dagar, därefter tillkommer dröjsmåls-ränta med Riksbankens diskonto + 8% ränta samt påminnelseavgift.
4. Strejk, lockout, eldsvåda, inskränkningar i leveranser eller laga hinder berättigar hotellet att häva avtalet utan skyldighet att utge skadestånd i någon form.

Vid frågor; välkommen att kontakta oss på bokningen@kragga.se eller 0171-532 80 (#1).

Konsten att bara vara...

Längesen du andades ut på riktigt? Välkommen! Du är på tröskeln till ditt skönaste häng nånsin. Ta steget.

Boka här och nu