Event med levande drinkbord i festlokal Stallet

Bokningsvillkor

Allmänna bokningsregler för företagsfest på Krägga Herrgård.

 • Giltigt avtal om bokning av arrangemang på Krägga Herrgård anses ha träffats den dag signering av bekräftelse skett vilket ska ske senast en vecka efter bokningstillfället.
 • Vid övernattning gäller; incheck på hotellrum från kl 15.00 på ankomstdagen och utcheckning kl 10.00 avresedagen.

Avbokningsvillkor

Avbokning ska ske skriftligt. Bekräftad avbokning sker skriftligen från hotellet där det tydligt
framgår om debitering kommer att ske i det aktuella fallet.

Över 50 personer
- Fram till 8 veckor innan ankomst, avbokning utan kostnad.
- 8– 6 veckor innan ankomst: 75% debitering av det avtalade/bekräftade priset.
- Mindre än 6 veckor före ankomst: Full debitering.

Under 50 personer
- Fram till 6 veckor innan ankomst utan kostnad.
- 6– 4 veckor innan ankomst: 75% debitering av det avtalade/bekräftade priset.
- Mindre än 4 veckor före ankomst: Full debitering.

  Ansvar/betalningsvillkor

  1. Krägga Herrgård är gentemot beställaren fullt ansvarig för åtaganden enligt avtal.
  2. Beställaren är gentemot Krägga Herrgård ansvarig för fullständig reglering av samtliga kostnader enligt avtalet, även om dessa slutligen betalas av deltagarna var för sig. Beställaren är även ansvarig för eventuell skadegörelse som uppkommit av deltagare.
  3. Medhavd dryck är ej tillåtet.
  4. Strejk, lockout, eldsvåda, inskränkningar i leveranser eller laga hinder berättigar Krägga Herrgård att häva avtalet utan skyldighet att utge skadestånd i någon form.
  5. Betalningsvillkor vid faktura 10 dagar, därefter tillkommer dröjsmåls-ränta med Riksbankens diskonto + 8 % ränta samt påminnelseavgift.

  Gäst på er egen fest...

  Sätt vardagen på paus! Du är på tröskeln till ditt skönaste häng nånsin. Ta steget.

  Boka här och nu