Bröllop

Boknings-och
avbokningsvillkor

När du har bestämt dig - offert inom 24 h Skicka en förfrågan»

Bokningsvillkor vid bröllop och fest

Allmänna bokningsregler för arrangemang på Krägga Herrgård
 • Giltigt avtal om bokning av arrangemang på Krägga Herrgård anses ha träffats den dag skriftlig bekräftelse skett.
 • Senast en vecka efter bokningen är skapad skall bekräftelsen returneras underskriven samt i bekräftelsen angivet depositionsbelopp betalats in till bankgiro: 5719-2643 (OBS! var noga med att referera till ditt bokningsnummer)
 • Senast 4 veckor före ankomst ska beställaren lämna uppgift om antal gäster och hotellrum.
 • Senast 7 dagar innan ankomst ska beställaren lämna gästlistan för bordsplacering och hotellrum.
 • Hotellrum kan ej med säkerhet disponeras före kl 15.00 ankomstdagen. Utcheckning skall ske senast kl 11.00 avresedagen.
Avbokning
 • Avbokning ska ske skriftligt. Bekräftad avbokning sker skriftligen från Krägga Herrgård där det tydligt framgår om debitering kommer att ske i det aktuella fallet.
 • Avbokning av arrangemang % av summan av arrangemanget som kostnadsfritt får avbokas (deposition återbetalas ej) >90 dagar 100% 89-60 dagar 75% 59-30 dagar 50% 29-14 dagar 10% <13 dagar 0%
 • Om Krägga Herrgård haft särskilda kostnader i samband med avbeställning, avbokning eller minskat gästantal, skall beställaren till fullo erlägga dessa.
Ansvar/betalningsvillkor
 • Krägga Herrgård är gentemot beställaren fullt ansvarig för åtaganden enligt avtal.
 • Beställaren är gentemot Krägga Herrgård ansvarig för fullständig reglering av samtliga kostnader enligt avtalet, även om dessa slutligen betalas av deltagarna var för sig. Beställaren är även ansvarig för eventuell skadegörelse som uppkommit av deltagare.
 • Strejk, lockout, eldsvåda, inskränkningar i leveranser eller laga hinder berättigar Krägga Herrgård att häva avtalet utan skyldighet att utge skadestånd i någon form.
 • Vid bekräftelse betalas 25 % av bokat belopp in för garanti av datumet, ej återbetalningsbart, därefter betalas arrangemanget enligt följande: 90 dagar innan ankomst: 50 % av resterande belopp 60 dagar innan ankomst: Resterande belopp Slutbetalning: Arrangemangsdagen.
 • Slutbetalning skall ske vid utcheckning med kreditkort.
 • Betalning i förskott kan göras till bankgiro: 5719-2643 (OBS! var noga med att referera till ditt bokningsnummer).