Krägga Gård 1930

Krägga Herrgård
En ovanligt bra historia

Från 1300-talet och Heliga Birgitta till idag | Från här & då till Här & Nu | Krägga Herrgård - En ovanligt vacker historia.

Krägga gård

Här & då


Gården Krägga i Ekolsundsviken i Mälaren kan spåras tillbaka så långt som till 1300-talet. Namnet Kreggia finns med för första gången i en förteckning från 1344 över gods som hörde till Uppsala domkyrkas byggnadsfond.

Den förste kände ägaren var riddaren Birger Ulfson. Han var son till Heliga Birgitta och riddaren och lagmannen Ulf Gudmarson. Birger Ulfson hade en stark politisk förankring och hans familj hade stort inflytande. Han var också föreståndare för klosterstiftelsen i Vadstena och gjorde flera frikostiga donationer. En av de största donationerna gjordes 1386. Från det året kom också Krägga att höra till Vadstena kloster i över 140 år.

Heliga birgitta

I kronans ägo

När kungarna fick bestämma…

Vid Västeråsriksdagen 1527, Västerås recess, drogs kyrkornas och klostrens rätt till egendomar in. Gustaf Vasa, som hade blivit kung 1523, motiverade beslutet med att Sveriges finanser var dåliga och behövde tillskott. Gården Krägga hamnade då som så mycket annat i kronans ägo och förblev där ända till 1630. Då donerades Krägga av staten till adelsmannen Åke Tott. Han fick också Ekolsunds slott, som ligger lite längre upp i Mälaren. Det kom senare att bli Gustav III:s favoritställe. Det sägs att Gustav III tog den första svanen till Ekolsundsviken.

Krägga Herrgård 1830
Bröllopspar på Krägga Herrgård
Krägga Herrgård historik

Krägga gård – en ovanligt vacker gåva

Nu blir det lite privat…

Claes Tott ärvde gården efter Åke Tott men skänkte den på 1650-talet till Olof Strömsköld. Fram till 1741 ägdes Krägga av familjen Strömsköld. Därefter hade gården många olika ägare fram till 1900-talet. I ägarlängden finns namn som de la Chapelle, Otto Wilhelm Rückensköld, Anna Catharina Ekeberg och Conrad Wilhelm Ankarkrona.

 

Herrgården – en kärleksfull brudgåva

Den nuvarande herrgårdsbyggnaden uppfördes mellan 1830 och 1840 i nyklassicistisk stil med tegelstomme och ljus putsad fasad.

Byggnaden var en brudgåva till Agnes Seton från fadern Patric Seton. Det röda trähuset söder om herrgården som till dess varit huvudbyggnad kom framöver att tjäna som arbetarbostad.

På 1850-talet anlades ett tegelbruk på Krägga av Johan Artur Wigert. Ångbåtstrafiken var väl utbyggd i Mälaren och teglet fraktades med ångbåt till Stockholm. Krägga finns omnämnt som en av tegeltillverkarna vid bygget av Stockholms stadshus. Bruket lades ned på 40-talet men det finns många spår kvar av det än idag.

1900-tal till här & nu

Från 1924 ägde och brukade familjen Lindblad Krägga Gård. De odlade spannmål och hade ett stort hönseri. Också en väl tilltagen vinbärsodling har funnits på 1900-talet. 

Sedan augusti år 1985 har Krägga varit konferens- och weekendhotell med drygt 100 hektar mark fördelat på åker, skog och ängar. Här spatserar rådjur, älg, fasan, räv och hare runt, vilt och i godan ro. På den två kilomer långa strandpromenaden möter vi också våra otroligt söta Highland Cattles som hjälper oss att hålla markerna runt herrgården öppen och fin.

Idag ägs såväl fastighet som hotelldrift av TLBV Förvaltning AB, som i sin tur ägs av familjen Ljungberg.

Krägga Gård 1900-tal
Röda vinbär

Stallet då och nu – från hönseri till en glittrande eventlokal

Till festlokal Stallet>
Hönseri
Event- och festlokal