Hotellterrass Rosor

Boknings- och
avbokningsvillkor

När du har bestämt dig - offert inom en timme Skicka en förfrågan»

Bokningsvillkor vid konferens

Bokning
 • Giltigt avtal om bokning av arrangemang på hotellet anses ha träffats den dag skriftlig bekräftelse skett.
 • Incheckning på hotellrum sker kl. 15.00 på ankomstdagen och utcheckning kl. 09.00 avresedagen.
 • En rumsnatt innebär ett rum i en natt. Ett rum bokat i två nätter avser således två rumsnätter o.s.v.
Avbokning
 • Avbokning ska ske skriftligt. Bekräftad avbokning sker skriftligen från hotellet där det tydligt framgår om debitering kommer att ske i det aktuella fallet.

Vid övernattningskonferens

1-24 rumsnätter

 • Fram till 4 veckor före ankomst – fri avbokning.
 • 4 – 2 veckor innan ankomst: 75 % av det avtalade priset
 • Mindre än 2 veckor före ankomst: 100 % av det avtalade priset

Över 25 rumsnätter

 • Fram till 6 veckor före ankomst – fri avbokning.
 • 6 – 4 veckor innan ankomst: 75 % av det avtalade priset
 • Mindre än 4 veckor före ankomst: 100 % av det avtalade priset

Vid dagkonferens
Minskning av högst 10 procent av antalet deltagare får göras innan kl 11.00 tre arbetsdagar innan konferensstart utan kostnad. Vid avbokning är beställaren ansvarig för samtliga uppkomna kostnader enligt beställningen. Fri avbokning fram till 4 veckor före ankomst

Ansvar/betalningsvillkor
 • Hotellet är gentemot beställaren fullt ansvarig för åtaganden enligt avtal.
 • Beställaren är gentemot hotellet ansvarig för fullständig reglering av samtliga kostnader enligt avtalet, även om dessa slutligen betalas av deltagarna var för sig. Beställaren är även ansvarig för eventuell skadegörelse som uppkommit av deltagare. Det är ej tillåtet att förtära medhavd alkohol på området.
 • Betalningsvillkor vid faktura 30 dagar, därefter tillkommer dröjsmåls-ränta med Riksbankens diskonto + 8 % ränta samt påminnelseavgift. Strejk, lockout, eldsvåda, inskränkningar i leveranser eller laga hinder berättigar hotellet att häva avtalet utan skyldighet att utge skadestånd i.