Bröllopschampagne

Boknings-och
avbokningsvillkor

När du har bestämt dig - offert inom 24 h Skicka en förfrågan»

Bokningsvillkor vid fest

Allmänna bokningsregler för arrangemang på Krägga Herrgård
 • Giltigt avtal om bokning av arrangemang på Krägga Herrgård anses ha träffats den dag skriftlig bekräftelse skett.
 • Bekräftelsen signeras digitalt och angivet depositionsbelopp betals in inom 7 dagar.
 • Senast 4 veckor före ankomst ska beställaren lämna uppgift om antal gäster och hotellrum.
 • Senast 7 dagar innan ankomst ska beställaren lämna gästlistan för bordsplacering och hotellrum.
 • Hotellrum kan ej med säkerhet disponeras före kl 15.00 ankomstdagen. Utcheckning skall ske senast kl 11.00 avresedagen.
Avbokning
 • Avbokning ska ske skriftligt till [email protected]. Avbokning konfirmeras skriftligen från Krägga Herrgård där det tydligt framgår om debitering kommer att ske i det aktuella fallet.
 • Avbokning av arrangemang % av summan av arrangemanget som kostnadsfritt får avbokas (deposition återbetalas ej)
  – Över 50 personer; >90 dagar 100%, 89-60 dagar 75%, 59-30 dagar 50%, 29-14 dagar 10%, <13 dagar 0%
  – 21-50 personer: >28 dagar 100%, 14-27 dagar 50%, därefter debiteras 100 % av bokningens värde. Fram till 7 dagar före ankomst kan bokningen kostnadsfritt justeras ner med 10%.
  – Upp till 20 personer: Fri avbokning fram till 14 dagar före ankomst, därefter debiteras 100 % av bokningens värde. Fram till 7 dagar före ankomst kan bokningen kostnadsfritt justeras ner med 10%.
 • Om Krägga Herrgård haft särskilda kostnader i samband med avbeställning, avbokning eller minskat gästantal, skall beställaren till fullo erlägga dessa.
Ansvar/betalningsvillkor
 • Krägga Herrgård är gentemot beställaren fullt ansvarig för åtaganden enligt avtal.
 • Beställaren är gentemot Krägga Herrgård ansvarig för fullständig reglering av samtliga kostnader enligt avtalet, även om dessa slutligen betalas av deltagarna var för sig.
 • Strejk, lockout, eldsvåda, inskränkningar i leveranser eller laga hinder berättigar Krägga Herrgård att häva avtalet utan skyldighet att utge skadestånd i någon form.
 • Följande gäller arrangemang med fler än 50 personer: Vid bekräftelse betalas 25 % av bokat belopp in för garanti av datumet, ej återbetalningsbart, därefter betalas arrangemanget enligt följande: 90 dagar innan ankomst: 50 % av resterande belopp 60 dagar innan ankomst: Resterande belopp Slutbetalning: Arrangemangsdagen.
 • Följande gäller arrangemang upp till 50 personer: Vid bekräftelse betalas 10 % av bokat belopp in för garanti av datumet, ej återbetalningsbart.
 • Slutbetalning skall ske vid utcheckning med kreditkort.
 • Betalning i förskott kan göras till bankgiro: 5719-2643 (OBS! var noga med att referera till ditt för- och efternamn).